(CAO) Đó là một trong những nhiệm vụ Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao cho UBND các tỉnh, thành phố nhằm triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Hiện nay nhiều tỉnh, thành mặc dù đã huy động được trên 95%, thậm chí 99% trẻ 5 tuổi đến lớp nhưng số trẻ được học 2 buổi một ngày chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn. Nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất không đảm bảo yêu cầu. Các em thiếu nhi vui đón Trung thu (ảnh st) Phó thủ tướng chỉ đạo trước ngày 15-10-2010, ở những nơi xây dựng mới phải quy hoạch quỹ đất để xây dựng đủ chỗ học cho cả trẻ em 5 tuổi và các độ tuổi 3-4 tuổi. Cũng theo chỉ đạo, trước ngày 30-9-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thành xây dựng các dự án ODA về đào tạo giáo viên; xây dựng, cải tạo phòng học với tổng kinh phí khoảng 2.300 tỷ đồng trình Chính phủ xem xét. Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định, tổng hợp nhu cầu về xây dựng cơ bản của các dự án thành phần, trình Chính phủ bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản để bảo đảm các phòng học, trang bị đồ dùng giảng dạy thuộc chỉ tiêu năm 2010, 2011.