Bộ Công Thương vừa phê duyệt "Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Quy hoach he thong kho hang phuc vu cong nghiep che bien vung DBSCL - Anh 1

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm phát triển hệ thống kho hàng hóa đồng bộ cùng với tích hợp các dịch vụ logistics trọn gói, từng bước chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết, lưu trữ và bảo quản hàng hóa phục vụ công nghiệp chế biến, thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khẩu tại vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Công Thương cho biết, quan điểm của Quy hoạch này là phát triển hệ thống kho hàng hóa trở thành một trong các cơ sở hạ tầng thương mại nòng cốt phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khẩu tại Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; số lượng, loại hình, quy mô và công năng kho hàng hóa do nhu cầu về sức chứa của các loại hàng hóa phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu quyết định. Phát triển hệ thống kho hàng hóa phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu phải đồng bộ và tương thích với định hướng phát triển tổng thể kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng kỹ thuật của Vùng Kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống kho hàng hóa phục vụ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu về công suất hay sức chứa đi đôi với phát triển về dịch vụ kho hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại...

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, phấn đấu phát triển hệ thống kho hàng hóa đủ để đáp ứng 80% nhu cầu về quy mô (diện tích, sức chứa) phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khẩu.

Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, phát triển hệ thống kho hàng hóa hoàn chỉnh và đồng bộ, đáp ứng được 100% nhu cầu về quy mô phục vụ ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm và xuất khẩu.

Phương án quy hoạch nêu rõ, giai đoạn 2016-2020, đối với kho nông sản: Khai thác, vận hành hệ thống kho hiện có với tổng công suất khoảng 400 ngàn tấn. Đối với kho lạnh thương mại, xây mới hệ thống kho lạnh thương mại với tổng công suất khoảng 185 ngàn tấn. Xây mới hệ thống kho lạnh sản xuất có công suất khoảng 170 ngàn tấn.

Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035, thực hiện nâng cấp, cải tạo mở rộng 2 tổng kho nông sản và hệ thống kho của các doanh nghiệp với tổng công suất kho khoảng 660 ngàn tấn; xây mới hệ thống kho lạnh thương mại với tổng công suất khoảng 275 ngàn tấn; nâng cấp mở rộng và xây mới hệ thống kho lạnh sản xuất với tổng công suất khoảng 225 ngàn tấn.

Địa bàn xây dựng các kho nằm tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, An Giang, Cà Mau.

Lan Phương