Mô hình nuôi lợn nái của một nông hộ sử dụng nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc; đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát huy nội lực, huy động các nguồn lực trong trong dân để phục vụ dân, từ năm 2001 cho tới nay, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã vận động các tổ chức, cá nhân, các đơn vị trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ tài lực giúp nông dân nghèo phát triển sản xuất thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân. Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo Vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh (QHTND), số tiền thu được từ cuộc vận động xây dựng quỹ hiện nay là 1,8 tỷ đồng, trong đó nguồn của Trung ương hỗ trợ là 1 tỷ đồng, còn lại nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Số tiền mà QHTND thu được qua các năm đều tăng, nếu như năm 2001 quỹ thu được 32,8 triệu đồng, năm 2002 thu được 35,5 triệu đồng thì đến năm 2007 quỹ thu được tới 64 triệu đồng, kế hoạch đặt ra cho năm 2009 và những năm sau đó là 250 triệu đồng/năm. Để đạt được kết quả như trên, Ban chỉ đạo xây dựng quỹ cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực hết mình trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, cơ quan, các thành phần kinh tế trong toàn tỉnh đóng góp với mức: hộ nông dân từ 5.000 đồng trở lên/hộ; hộ kinh doanh, dịch vụ từ 20.000 đồng trở lên/hộ’ cán bộ, công chức, viên chức, bác sĩ, giáo viên…ủng hộ 01 ngày lương trở lên/người; các doanh nghiệp ủng hộ từ 500.000 – 1.000.000 đồng/đơn vị. Số tiền quyên góp được cho tới nay chưa nhiều, nhưng theo đánh giá của Ông Ma Thế Chương – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thì QHTND vẫn có ý nghĩa hết sức lớn lao: Xây dựng QHTND là cuộc vận động mang ý nghĩa thiết thực và lâu dài. Nó thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, ngành, của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân. Đồng thời, nó cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của người dân Bắc Kạn trong điều kiện cuộc sống của phần lớn người dân vẫn còn khó khăn. Nhờ nguồn vốn này, 249 lượt hộ nông dân thuộc các huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông được vay vốn thực hiện 8 dự án về, chăn nuôi, trồng trọt, đào tạo nghề, nhiều hộ trong đó đã thoát được nghèo và từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh Nông Văn Hải – một nông dân được vay vốn từ QHTN cho biết: cuối năm 2008, gia đình tôi vay 8 triệu đồng từ QHTND mua được 2 con lợn nái về nuôi, đến nay cả hai con đã sinh sản. Nếu việc chăn nuôi thuận lợi, sang năm gia đình anh có thể trả được vốn vay mà vẫn còn lợn để phát triển sản xuất. Ông Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm: Để Cuộc vận động Xây dựng QHTND thu được nhiều kết quả hơn nữa, thời gian tới Ban chỉ đạo sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong xã hội, để mọi người, mọi ngành hiểu và có những đóng góp, giúp đỡ nhiều hơn cho bộ phận nông dân nghèo trong tỉnh. Đồng thời, chính Ban chỉ đạo các cấp cũng cần khắc phục khó khăn, hạn chế, đổi mới phương pháp làm việc làm sao cho thật hiệu quả, đáp ứng với những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những gì mà Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Kạn đã và đang làm được trong suốt 9 năm qua, nó đã thật sự trở thành “người bạn” thân thiết hỗ trợ cho nông dân nghèo phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo mà tỉnh đã đặt ra./.