(ATPvietnam.com) -Ngày 24/3/2011, Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2011 của Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) đã họp và đưa ra phương hướng đầu tư.

Theo đó, năm 2011, VFMVF4 chú trọng vào nhiệm vụ: Tập trung tăng trưởng và ổn định danh mục; Tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư giá trị bằng cách tìm kiếm các cổ phiếu có hoạt động chính tốt, tăng trưởng ổn định và đang bị định giá thấp hơn giá trị nội tại; Tăng cường tính thanh khoản của danh mục bằng cách chỉ tập trung vào các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, đối với cổ phiếu chưa niêm yết thì chỉ đầu tư vào cổ phiếu có kế hoạch niêm yết trong vòng 6 tháng; Tiếp tục duy trì cơ cấu đầu tư bao gồm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và trung bình; Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết thông qua các đợt phát hành riêng lẻ. Chủ động tham gia vào các đợt IPO của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông. Ngoài ra, Đại hội NĐT đã thông qua sửa đổi một số điều lệ quỹ. Thanh Loan