(Bongda24h) - Giám đốc điều hành David Gill ngày hôm nay đã một lần nữa khẳng định Manchester United sẽ không bán Cristiano Ronaldo bất luận số tiền chuyển nhượng có là bao nhiêu.