Hiện nay, tôi đang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, tôi đã được Nhà nước tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì. Xin hỏi quý báo, tôi có thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm y tế dành cho người có công với cách mạng không? Nếu có thì thủ tục đổi sang dùng thẻ bảo hiểm y tế dành cho người có công với cách mạng như thế nào?

Phùng Huy Thịnh (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Luật gia Tào Thu Minh Nguyệt (Công ty Luật số 5 - quốc gia, ĐT: 04.37622619 - 37622620; website: www.luatsuvietnam.vn) trả lời:
- Căn cứ khoản 1 Điều 12, điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, thì cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
Tuy nhiên, ông đã được Nhà nước trao tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì nên ông là người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định tại Điều 32, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 được sửa đổi bổ sung các năm 2007, 2012. Theo quy định tại điểm m, khoản 1, Điều 2 của Pháp lệnh này thì người có công giúp đỡ cách mạng là người có công với cách mạng. Căn cứ khoản 9 Điều 12, điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế thì người có công với cách mạng là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Theo khoản 2, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Do đó, ông có thể được xem xét đổi sang dùng thẻ bảo hiểm y tế dành cho người có công với cách mạng.

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp điều chỉnh mức hưởng được quy định tại khoản 2 Điều 33 quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25-10-2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). Cụ thể, ông cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (theo mẫu), thẻ bảo hiểm y tế; bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế; nộp trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.