GD&TĐ - Đầu năm 2010 tôi được tuyển dụng vào làm bảo vệ cho cả trường tiểu học và trường mầm non thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy dinh ve thoi diem tinh huong phu cap thu hut - Anh 1

Nhưng khi tính phụ cấp thu hút, cấp trên áp dụng cho tôi từ tháng 3/2011. Tuy nhiên, ở trường tôi có một giáo viên được chuyển về từ tháng 9/2011 song họ lại được hưởng phụ cấp thu hút ngay kể từ tháng nhận công tác.

Xin hỏi, theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì việc áp dụng phụ cấp như trường hợp của tôi hay của giáo viên kia là đúng? Có trường hợp nào bị sai không? Mong quý báo giải thích cụ thể để chúng tôi có cơ sở kiến nghị lên cấp trên – Bùi Thanh Tùng (buithanhtung***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, có nêu rõ:

- Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

- Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau tháng 3/2011 thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều này cũng dẫn giải ví dụ cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức tham khảo và hiểu tường minh các quy định nêu trên. Cụ thể như sau:

* Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A là công chức cấp xã, đã có thời gian công tác tại xã B thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/1/2005 cho đến nay. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3/2011.

* Ví dụ 2: Bà Vũ Thị C được cơ quan có thẩm quyền điều động, bố trí làm công chức tại xã D thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 10/7/2011. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của bà Vũ Thị C theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 7/2011.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, việc cấp trên áp dụng thời điểm hưởng phụ cấp thu hút cho bạn và giáo viên trong trường là đúng với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Tức là không có trường hợp nào áp dụng sai quy định của Nhà nước.