() - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam hình tròn, ở giữa có ngôi sao nổi màu vàng, xung quanh có hai bông lúa màu vàng đặt trên nền đỏ tươi; phía dưới hai bông lúa có hình nửa bánh xe răng màu vàng, vành ngoài quân hiệu màu vàng; riêng quân hiệu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam có phần nền hai bông lúa màu xanh dương. Cấp hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam mang trên vai áo, cấu tạo cơ bản của cấp hiệu gồm: nền, đường viền, cúc cấp hiệu, sao và gạch (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) và vạch (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ). Phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam mang trên ve cổ áo, gồm nền phù hiệu và hình phù hiệu; nền phù hiệu lục quân màu đỏ tươi, phòng không - không quân màu xanh hòa bình, hải quân màu tím than, bộ đội biên phòng màu xanh lá cây, cảnh sát biển màu xanh dương.