(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Thắng (email: pnthangpx80@...) hiện đang làm kế toán tại UBND xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, đề nghị được giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc áp dụng phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán cấp xã.

UBND xã nơi ông Thắng đang công tác chỉ có một cán bộ kế toán. Ông Thắng hỏi: ông có được hưởng mức phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV không? Nếu ở cấp xã, thị trấn không có Trưởng phòng mà chỉ có thủ trưởng đơn vị (là Chủ tịch UBND), thì ông Thắng có được hưởng theo mức phụ cấp của Chủ tịch UBND xã, thị trấn là 0,25 (theo Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP) và 0,1 phụ cấp trách nhiệm công việc không? Theo ý kiến của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, chế độ phụ cấp đối với kế toán trưởng và phụ trách kế toán được quy định tại Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Theo đó, chế độ phụ cấp đối với kế toán trưởng và phụ trách kế toán được tỉnh hưởng tính từ ngày 1/10/2004. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 199/2006/QĐ-UBND ngày 3/11/2006 quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc thành phố Hà Nội. Theo khoản 3 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định nêu trên, mức phụ cấp trách nhiệm công việc của phụ trách kế toán tại các xã, phường, thị trấn hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu. Nội dung này đã được triển khai áp dụng đối với các quận, huyện của thành phố Hà Nội tại thời điểm này. Từ ngày 1/8/2008 đến nay thành phố chưa có văn bản mới thay thế. Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2010, thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,25. Do vậy, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng tham mưu với UBND thành phố có hướng dẫn chi tiết đối với kế toán cấp xã. Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn mới thống nhất toàn thành phố, các quận, huyện, thị xã vẫn áp dụng, thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc