(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hoa (lecamvan@...) hỏi: Tôi nghỉ hưu trước tuổi 1 năm rưỡi thì tôi được hưởng mức trợ cấp 1 lần bằng bao nhiêu tháng lương? Theo Quyết định nghỉ hưu trước tuổi tôi là trung tá, nhưng chế độ nghỉ hưu là thiếu tá thì có đúng quy định không?

Về vấn đề trên, Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 29 Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ thì: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân (QĐND); Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân (CAND) nếu nghỉ việc được hưởng lương hưu hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 20 năm trở lên.

- Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên.

Mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được thực hiện theo Điều 31 Nghị định 68/2007/NĐ-CP như sau:

Đối với người nghỉ hưu quy định tại Điều 29 Nghị định này thì mức lương hưu hàng tháng tính theo thời gian đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: Đủ 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu thì giảm đi 1% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Ngoài lương hưu hàng tháng, nếu có thời gian đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ thì khi nghỉ hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo cách tính như sau: Kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng BHXH được trợ cấp bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Thời gian đóng BHXH nếu có tháng lẻ thì cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng hoặc trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau: Dưới 3 tháng đóng BHXH thì không được tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính bằng nửa (1/2) mức hưởng của một năm đóng BHXH; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng mức hưởng của một năm đóng BHXH.

Tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Tại Điều 34 Nghị định 68/2007/NĐ-CP quy định: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND như sau:

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Nếu bắt đầu tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2006 và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau: Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bình quân tiền lương tháng của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân tiền lương tháng của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Nếu bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 trở đi và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hoa trình bày, bà là sĩ quan (sĩ quan QĐND hoặc sĩ quan CAND), theo quy định nêu trên nếu bà nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu thì lương hưu giảm đi 1% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu bà Hoa có thời gian đóng BHXH trên 25 năm thì khi nghỉ hưu bà còn được hưởng trợ cấp một lần theo cách tính: Từ năm thứ 26 trở đi cứ mỗi năm đóng BHXH được trợ cấp bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Việc tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu căn cứ vào mức bình quân tiền lương tháng của những năm cuối trước khi nghỉ hưu. Vào thời điểm quyết định nghỉ hưu bà được phong quân hàm trung tá, tuy nhiên những năm cuối trước khi nghỉ hưu bà Hoa hưởng lương thiếu tá, nên mức lương thiếu tá là mức bình quân tiền lương tháng tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.