(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Công ty của ông Trần Ngọc Linh (TP. Hồ Chí Minh; email: tranngoclinh73@...) chuyên mua thép tấm từ các công ty nhập khẩu về cắt nhỏ lẻ và bán theo yêu cầu của khách hàng. Thép tấm này cắt ra từ thép cuộn, được các công ty nhập khẩu về bán lại, không có nhãn hiệu, chỉ có hóa đơn tài chính và biên bản giao nhận. Theo ông Linh biết, thép cuộn cán nóng khi nhập khẩu về đến cảng và lập thủ tục Hải quan thì chỉ có nhãn hiệu tiếng Anh, thể hiện các nội dung như: Tên nhà sản xuất, địa chỉ; Tên nhà nhập khẩu; Quy cách (độ dày x chiều rộng x cuộn); Trọng lượng (net và gross weight). Ông Linh muốn biết, công ty của ông có phải dán nhãn lên từng tấm thép không và nếu không dán thì có vi phạm quy định về nhãn hiệu hàng hóa? Trả lời vấn đề ông Linh hỏi, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có ý kiến như sau: Theo Điều 5 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định: "Hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định, trừ trường hợp nêu tại khoản 2,3 và 4 của Điều này". Đồng thời, theo khoản 3 Điều 9 Nghị định trên, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. Việc "ghi nhãn phụ" đã được quy định tại khoản 1 mục I Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP. Những nội dung cần ghi trên nhãn đối với sản phẩm luyện kim thực hiện theo khoản 38 Điều 12 về "Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa" và phụ lục III, IV của Nghị định 89/2006/NĐ-CP. Như vậy, theo phản ánh của ông Linh, trường hợp thép tấm là hàng hóa nhập khẩu, có nhãn gốc bằng tiếng Anh và kể cả được cắt nhỏ lẻ, bán ra theo yêu cầu của thị trường thì phải có nhãn hàng hóa đúng theo quy định của pháp luật. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc