Ngày 3.11, Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người VN.

Quy dinh phi xac nhan van bang do nuoc ngoai cap - Anh 1

Bằng cấp của Trường ĐH Southern California (Mỹ), từng được một trường ĐH gửi ra Bộ GD-ĐT nhờ thẩm định và không được công nhận

Thông tư quy định Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (thuộc Bộ GD-ĐT) và sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện xác minh, công nhận văn bằng giáo dục của người VN do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Các đơn vị này sẽ thu phí 250.000 -500.000 đồng/văn bằng.

Văn bằng cần xác minh được quy định trong thông tư này bao gồm bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp CĐ, ĐH, bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT là đơn vị được thu phí và cũng có chức năng tổ chức thực hiện xác minh, công nhận văn bằng.

Văn bằng được xác minh, công nhận phải do các tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại VN hoặc do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp.

Quý Hiên - Đăng Nguyên