(HQ Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 151/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trong biểu phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không, mức thu bảo đảm hoạt động bay là 165.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh; trong khi mức thu đối với kinh doanh cảng hàng không 335.000 đồng/lượt hạ hoặc cất cánh.

Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay đối với các dịch vụ hàng không (trừ dịch vụ bảo đảm hoạt động bay) tại cảng hàng không, sân bay được tính trên doanh thu thực tế thu được của dịch vụ chịu phí tương ứng, không bao gồm thuế GTGT.

Cụ thể, nhượng quyền kinh doanh và khai thác dịch vụ tại nhà ga hành khách; sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay tại sân đỗ tàu bay hoặc khu vực thuộc quản lý của Tổng công ty cảng hàng không; kỹ thuật hàng không tại sân đỗ hoặc khu vực thuộc quản lý của Tổng công ty cảng hàng không có mức thu là 1%.

Nhượng quyền kinh doanh và khai thác dịch vụ tại nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất có mức thu là 1,5%.

Ngoài ra, phí nhượng quyền cung cấp suất ăn hàng không là 75.000 đồng/chuyến bay và cung cấp xăng dầu hàng không là 1,2 USD/tấn.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-1-2014 và thay thế Thông tư số 240/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.

H.Vân