Ngày 20/10/2016, Sở Xây dựng Thanh Hóa gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Quy dinh phan cap kiem tra cong tac nghiem thu cong trinh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 28/BXD-GĐ, ngày 10/11/2016 trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì UBND cấp tỉnh được phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện.

Vì vậy, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với một số công trình cấp III, IV thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Đoan Trang