Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ban hành ngày 11/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Đây là lần điều chỉnh thuế nhập khẩu đầu tiên trong năm 2008 đối với mặt hàng ôtô mới và cũ nhập khẩu. Theo đó, tăng thuế nhập khẩu từ 60% lên 70% đối với ôtô mới nguyên chiếc dùng chở người. Đối với những ô tô có dung tích nhỏ đã qua sử dụng, mức thuế nhập khẩu tăng trung bình hơn 10%. Như mức thuế suất nhập khẩu đối với ô tô chở không quá 5 người có dung tích xi lanh dưới 1.000cc là 3 nghìn USD, từ 1.000cc đến dưới 1.500cc là 7 nghìn USD, từ 1.500cc đến dưới 2.000cc là 9 nghìn USD, trên 3.000cc đến 4.000cc là 18 nghìn USD, trên 5.000cc là 30 nghìn USD. Ô tô chở từ 6 đến 9 người có dung tích xi lanh từ 2.000cc trở xuống mức thuế nhập khẩu là 8.100 USD, trên 2.000cc đến 3.000cc là 12.600 USD, trên 3.000cc đến 4.000cc là 16 nghìn USD, trên 4.000cc là 24 nghìn USD. Xe chở từ 10 người đến 15 người, có dung tích xi lanh từ 2.000cc trở xuống là 7.200 USD, trên 2.000cc đến 3.000cc là 10.8000 USD, trên 3.000cc là 15 nghìn USD. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.