Số tiền chi phí cho bữa ăn giữa ca của người lao động được nâng lên, đây là quy định mới trong thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH mới ban hành.

Từ ngày 15/10/2016, bữa ăn giữa ca của người lao động được nâng lên tối đa là 730.000 đồng/người/tháng so với mức quy định cũ là 680.000 đồng/người/tháng. Đây là quy định mới được ban hành trong Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.

Quy dinh moi ve phu cap tien an giua ca cua NLD co hieu luc tu 15/10 - Anh 1

Quy định mức tạm ứng tiền lương cho người lao động được tăng lên. (Ảnh Internet)

Bên cạnh đó, thông tư này cũng quy định mức tạm ứng tiền lương cũng được tăng lên tối đa không quá 85% quỹ tiền lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động , nhưng phải căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty. Tiêu chí xác định đơn giá tiền lương (tùy theo yêu cầu thực tế) theo một trong các yếu tố như tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương, lợi nhuận…

Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH được áp dụng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Phong Lĩnh