(ANTĐ) - Từ ngày 20-10-2009, Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ra ngày 3-9-2009 thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22-2-2001 quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Để thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm ANTT xã hội, Nghị định 72/CP quy định điều kiện về ANTT đối với 9 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sau: Sản xuất con dấu; sản xuất kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amon hàm lượng cao (từ 98,5%) trở lên; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, sửa chữa súng săn, sản xuất pháo hoa; cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng; hoạt động in; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke, vũ trường, xoa bóp (massage, tẩm quất); trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, dịch vụ đòi nợ. Về đối tượng áp dụng, NĐ72/CP quy định rõ: Tổ chức, cá nhân không được thành lập, quản lý doanh nghiệp và trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đó là: Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp; cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT. Người chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người nghiện ma túy. Người đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; được tạm hoãn đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Người có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội do lỗi cố ý có mức án từ 10 năm trở lên hoặc các tội khác liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT mà chưa được xóa án tích; người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. NĐ72/CP cũng quy định cụ thể điều kiện kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT. Theo đó, cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan công an có thẩm quyền cấp. Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn. Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT theo quy định tại NĐ08/CP có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này, vẫn được tiếp tục hoạt động. Trường hợp không đủ các điều kiện theo quy định của NĐ72/CP thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này.