Ngày 11/02/2011, ngay sau quyết định giảm biên độ tỷ giá từ ??3% xuống ??1%, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-NHNN thay thế cho Quyết định 2666/QĐ-NHNN trước đó về một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép giao dịch ngoại hối.

Theo đó, đối với các tổ chức tín dụng này, tổng giám đốc được phép ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (SPOT) của đồng Việt Nam đối với USD không được vượt quá biên độ +1% so với tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng của ngày giao dịch gần nhất trước đó do NHNN công bố. Tổng giám đốc (giám đốc) được xác định tỷ giá giao ngay đối với các ngoại tệ khác và mức chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán tại tổ chức tín dụng mình. T.B