(GDVN) - Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm; thống nhất được những nguyên tắc dạy thêm, học thêm sẽ có sở để quản lí nhà trường và giáo viên.

Theo Quy định dạy thêm, học thêm mới nhất, tiền dạy thêm học thêm trong nhà trường sẽ được trả trực tiếp cho giáo viên giảng dạy, công tác quản lí dạy thêm, học thêm. Tiền đó bao gồm: tiền điện, nước và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ. Mức thu này do nhà trường và phụ huynh tự thỏa thuận.

Việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường thì mức thu tiền học thêm do sự thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

Ảnh minh họa Internet

Bộ GD&ĐT cũng quy định cụ thể hơn về trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, huyện, đến xã; các cấp quản lý giáo dục từ sở, phòng GD&ĐT đến các cơ Sở Giáo dục; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và của người dạy thêm.

Ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, các Quy định khác có liên quan như học thêm phải có phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh.

Không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm, không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý.

Ông Chuẩn cũng cho biết, đối với lớp học thêm, dạy thêm trong nhà trường học sinh có nguyện vọng học thêm phải có đơn, cha mẹ hoặc người giám hộ ký, và cam kết với trường về học thêm của con mình.

Bộ GD&ĐT cho biết, ngoài Quy định mới về dạy thêm, học thêm, thời gian tới sẽ tiếp ban hành các văn bản khác để chấn chỉnh tránh tình trạng tràn lan gây bức xúc trong dư luận.