Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) trên địa bàn.