QĐND - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21-11-2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2008. Đây là bộ luật quan trọng quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Riêng, việc phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Mặc dù văn bản luật đã có hiệu lực từ lâu, nhưng trong quá trình thực hiện ở các địa phương, các cơ sở y tế vẫn còn xảy ra những bất cập, nhất là trong lĩnh vực bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm của ngành y tế. Để khắc phục những hạn chế đã và đang xảy ra trong lĩnh vực này, ngày 30-8-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Theo đó, nghị định quy định khá cụ thể về điều kiện trang thiết bị của phòng xét nghiệm an toàn sinh học các cấp. Cụ thể là phòng xét nghiệm an toàn cấp I, phải có diện tích tối thiểu 12m². Diện tích này không bao gồm diện tích để thực hiện các công việc hành chính liên quan đến xét nghiệm. Ngoài ra phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I phải có điện và nước sạch; đường ống cấp nước trực tiếp cho phòng xét nghiệm phải có van chống chảy ngược để bảo vệ hệ thống nước công cộng; có các thiết bị phòng, chống cháy nổ. Điều kiện trang bị, phải có các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và loại vi sinh vật được xét nghiệm; có các dụng cụ chứa chất thải đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với từng loại chất thải; có thiết bị khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm; các trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật xét nghiệm thực hiện trong phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp I. Về nhân sự, người phụ trách và nhân viên của phòng xét nghiệm phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm và có giấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn vệ sinh từ cấp I trở lên do các cơ quan có thẩm quyền cấp… Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định rất cụ thể về điều kiện cơ sở vật chất; trang thiết bị, nhân sự của các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, cấp III, cấp IV. Bên cạnh đó, nghị định cũng nêu rõ, 4 nhóm vi sinh vật có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm cho người bao gồm: Nhóm thứ nhất là nhóm chưa hoặc ít có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng; Nhóm thứ hai là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể ở mức độ trung bình nhưng nguy cơ cho cộng đồng ở mức độ thấp; Nhóm thứ ba là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể cao nhưng nguy cơ cho cộng đồng ở mức độ trung bình; Nhóm thứ tư là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cho cá thể và cộng đồng ở mức độ cao. Còn sự cố an toàn sinh học là tình trạng có lỗi về thao tác kỹ thuật hoặc tính năng của thiết bị an toàn trong xét nghiệm hoặc rò rỉ, phát tán vi sinh vật trong phòng xét nghiệm hoặc từ phòng xét nghiệm ra bên ngoài. Sự cố an toàn sinh học bao gồm hai mức độ: ít nghiêm trọng và nghiêm trọng. Để phòng ngừa sự cố an toàn sinh học, Chính phủ yêu cầu cơ sở có phòng xét nghiệm an toàn sinh học có trách nhiệm đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn sinh học như xác định, khoanh vùng các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố... Khi xảy ra sự cố an toàn sinh học, cơ sở có phòng xét nghiệm có trách nhiệm khẩn trương huy động nhân lực, trang thiết bị để xử lý sự cố an toàn sinh học... Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2010, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bện truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm./. Giang Long