Từ ngày 15/12/2016, Thông tư số 39/2016/TT-BYT Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế chính thức có hiệu lực thi hành.

Quy dinh chi tiet viec phan loai trang thiet bi y te - Anh 1

Theo Thông tư 39, trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A, B, C, D theo các quy tắc được quy định.

Trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A, B, C, D cho một hoặc một nhóm chủng loại trang thiết bị y tế theo các quy tắc phân nhóm đăng ký số lưu hành.

Mời các bạn xem chi tiết Thông tư số 39/2016/TT-BYT:

PV