Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 77/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2004/NĐ-CP (ngày 29/7/2004) của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tinh thần chung của Nghị định này là quy định chặt chẽ hơn các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản; giảm mức phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm cụ thể. Giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm Có thể thấy rõ việc giảm các mức phạt đã được quy định tại các khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 13. Cụ thể, đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc báo cáo sai số liệu về hoạt động khai thác khoáng sản, mức phạt cũ áp dụng có thể lên tới 10 triệu đồng, nay sau khi sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định 77/2007/NĐ-CP, mức phạt đã giảm xuống còn 5 triệu đồng. Có chế tài rõ ràng cho từng hành vi vi phạm cụ thể Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định 77/2007/NĐ-CP là Điều 11 đã được sửa đổi, bổ sung với 22 mục, quy định cụ thể các mức tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Việc làm này đã giúp các cơ quan chức năng xử lý vi phạm đúng người đúng tội, đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản nhận thức rõ hơn hành vi vi phạm của mình nếu có và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, để tránh xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản không giấy phép đang diễn ra tràn lan hiện nay, Nghị định sửa đổi đã quy định mức phạt khá cao là từ 10 - 80 triệu đối với hành vi khai thác không giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, giấy phép chuyển nhượng không đúng với quy định pháp luật. Mức phạt tiền cao nhất 100 triệu đồng áp dụng đối với hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.