Ngày 27/9/2016, Công ty TNHH Hi Brand Việt Nam gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án khu nhà ở Văn Phú Hi Brand thuộc khu đô thị mới (KĐTM) Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là Dự án).

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 89/BXD-HĐXD, ngày 09/11/2016 trả lời như sau:

1. Theo giải trình tại văn bản số 80/2016/HBVN-CV nêu trên, công trình chung cư kết hợp dịch vụ ký hiệu H-CT 1 (CT2 cũ) và H-CT2 (CT4 cũ) đã được khởi công xây dựng từ ngày 10/01/2011, do đó theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, công trình đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp công trình này điều chỉnh thiết kế cơ sở thì phải thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh trước khi xây dựng.

Quy dinh cap phep xay dung tai KDTM Van Phu - Anh 1

Ảnh minh họa.

2. Các công trình nhà ở thấp tầng ký hiệu H-TT1, H-TT2, H-TT3, H-TT4, H-TT5 có chiều cao 4-5 tầng, diện tích xây dựng mỗi lô từ 49,3 m2 đến 81,8 m2. Dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KĐTM Văn Phú tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 và Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 634/HĐXD-DAXD ngày 02/7/2015. Do đó, các công trình nhà ở thấp tầng nêu trên thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 89 Luật Xât dựng năm 2014 và được khởi công xây dựng sau khi đảm bảo các điều kiện tại Điều 107 Luật Xây dựng.

Đoan Trang