Ngày 21/9/2016, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về vướng mắc trong việc thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề tại địa phương.

Quy dinh cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung - Anh 1

Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 75/BXD-HĐXD ngày 18/10/2016 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng thì quy định về sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 được thực hiện từ ngày 01/12/2016. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01/3/2016 được tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31/12/2016 theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD.

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, trong thời gian từ 01/9/2016 đến 31/10/2016, việc sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thí điểm trên toàn quốc trên cơ sở bộ câu hỏi trắc nghiệm và phần mềm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://xaydung.gov.vn.

Vì vậy trong thời gian thực hiện thí điểm, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm và phần mềm sát hạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.

Đoan Trang