Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ TVGF đạt mức tăng trưởng 38% so với mức tăng trưởng 16,8% của VNIndex.

Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM (TVGF), do Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) điều hành, thuộc sở hữu 99% của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS), đang niêm yết trên sàn HoSE với mã chứng khoán FUCTVGF1 vừa công bố kết quả đầu tư trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, Quỹ TVGF đạt mức tăng trưởng 38% so với mức 16,8% của VN-Index. Giá chứng chỉ quỹ tính đến ngày 30.6.2017 đang giao dịch ở mức 11.300 đồng, thấp hơn 18,7% so với NAV/chứng chỉ quỹ, với thanh khoản rất thấp.

Quỹ TVGF bắt đầu giải ngân từ cuối tháng 5.2016 khi VN-Index đang ở mức 612. Tính đến cuối quý II/2017, sau 13 tháng hoạt động, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 208,7 tỉ đồng, tương ứng NAV/chứng chỉ quỹ là 13.911 đồng, tăng trưởng 39,1%, vượt trội hoàn toàn so với mức tăng trưởng 26,9% của VNI-Index và 22% của HNX-Index, dù Quỹ luôn thận trọng giữ mức tiền mặt bình quân trên 20% trong suốt thời gian đầu tư.

Quy Dau tu Chung khoan Thien Viet dat tang truong NAV 38% - Anh 1

Nguồn ảnh: tapchitaichinh.vn

Trong thời gian tới, TVAM sẽ cố gắng làm tốt hơn công tác quan hệ cổ đông cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh của Quỹ với thị trường nhằm làm tăng tính thanh khoản và thu hẹp mức chênh lệch giữa NAV và giá thị trường của chứng chỉ quỹ.

Hiện tại, tranh thủ xu hướng tăng trưởng chung của thị trường trong quý I/2017, Quỹ đã chốt lời một phần danh mục và giữ tỉ trọng cổ phiếu/tiền mặt cân bằng ở mức 76%/24%.

Trong nửa cuối năm 2017, Quỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những cổ phiếu có định giá thấp hơn trung bình ngành, tài sản có chất lượng, thuộc những ngành nghề có thông tin vĩ mô hỗ trợ và có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên 15%.

Hồng Anh