(ATPvietnam.com) -Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Mã CK: ICF) thông báo, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á đã mua xong 40.000 cổ phiếu.