(Baodautu.vn) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng (IPO) cho Quỹ đầu tư Quỹ ETF VFMVN30 - quỹ đầu tư chỉ số đầu tiên (ETF).

TIN LIÊN QUAN

ETF thích hợp với đầu tư chuyên nghiệp

ETF lại khuấy động thị trường

Quỹ đầu tư Quỹ ETF VFMVN30 do Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (Viet Fund Management) thành lập có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, với mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ.

Chiến lược đầu tư của Quỹ ETF VFMVN30 mô phỏng theo chỉ số VN30 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

ETF là loại hình quỹ đầu tư hoàn toàn mới tại Việt Nam

Như vậy, sau khi thành lập Quỹ ETF VFMVN30, Viet Fund Management sẽ có trong tay 6 quỹ đầu tư.

Trong khi đó, 4 quỹ đầu tư do Viet Fund Management hoạt động theo hình thức quỹ mở: Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1), Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) và 2 Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (VFA và VFB).

Viet Fund Management hiện sở hữu Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2) hoạt động theo hình thức quỹ thành viên và đang trong giai đoạn thanh lý quỹ.

Ngoài ra, công ty quản lý quỹ này đang đặt kỳ vọng sẽ thành lập thêm 2 quỹ đầu tư nữa trong thời gian tới, gồm 1 quỹ hưu trí bổ sung và 1 quỹ bất động sản.

Quỹ đầu tư chỉ số còn có tên gọi khác là quỹ hoán đổi danh mục.

Đây là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng.

Cơ sở pháp lý hiện hành cho sản phẩm này là Thông tư 229/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành từ năm 2012 hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục.

Chí Tín