Theo BCTC riêng quý IV niên độ 2015-2016, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) lãi 764,4 tỷ đồng.

Quy cuoi nien do 2015- 2016, HSG bao lai gap doi cung ky - Anh 1

Thực tế, quý IV của niên độ 2015-2016 của HSG là quý III của năm 2016 và theo báo cáo, doanh thu thuần của HSG tăng 22,93% so với cùng kỳ lên 9.310,52 tỷ đồng

Tuy nhiên, với việc tiếp tục tận dụng được thuận lợi của thị trường thép , lợi nhuận gộp của HSG đã tăng mạnh tới 65,34% lên 968,73 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của HSG đã có một quý rất thuận lợi đủ sức bù đắp lại tăng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (đều tăng hơn 50%).

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính tăng tới 92,24% lên 553.92 tỷ đồng chủ yếu nhờ các khoản cổ tức và lợi nhuận được chia.

Trong khi đó, nhờ hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá, chi phí tài chính của HSG giảm 55% xuống 73,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HSG tăng hơn 2 lần lên 764.4 tỷ đồng.

Tính chung cả niên độ 2015-2016, doanh thu thuần dù giảm nhẹ 3% xuống 30.162 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng tới 130% lên 1.585 tỷ đồng.

Mai Hương