Một cuộc hội thảo nhằm hỗ trợ các TCTCVM thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật và hướng tới sự phát triển bền vững đã diễn ra ngày 14/12 tại Hà Nội.

Hội thảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Nhóm công tác Tài chính vi mô Việt Nam tổ chức để phổ biến quy định quy chuẩn về Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) và thảo luận giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ, nhà thực hành về sự phát triển bền vững của TCTCVM Việt Nam. Hội thảo nhằm hỗ trợ các TCTCVM thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật và hướng tới sự phát triển bền vững. Hội thảo này còn là diễn đàn để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức đã thực hiện chuyển đổi thành công như TCTC quy mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương… và các tổ chức đang triển khai thực hiện chuyển đổi đối với các tổ chức, chương trình và dự án TCVM tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Đình Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đánh giá cao những nỗ lực của các TCTCVM và các nhà tài trợ trong việc tổ chức Hội thảo quy định quy chuẩn về TCTCVM Việt Nam và định hướng phát triển bền vững. Tại Việt Nam, hoạt động TCVM được bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng qua quá trình hoạt động đã được ghi nhận đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng – tài chính nói riêng đang đứng trước những cơ hội và vận hội phát triển mới, nhưng đi kèm với nó cũng là những khó khăn, thách thức to lớn, ngành TCVM không nằm ngoài xu hướng chung này. Ông Brett Krause – Tổng Giám đốc Citibank Việt Nam cho biết: Cộng đồng các nhà tài trợ đều nhận xét Việt Nam là đất nước có nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trong những năm qua. Trong sự đổi mới và thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của ngành TCVM. Với tư cách là đơn vị tài trợ, Citibank nhận thấy các TCTCVM có rất nhiều cơ hội nhận được tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật nếu các tổ chức này củng cố công tác quản lý cũng như hoàn thiện, đi theo khung chính sách quy định. Ông Brett Krause cũng nhấn mạnh: “Để phát triển ngành TCVM Việt Nam một cách bền vững hơn nữa, các tổ chức cần phấn đấu tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí vận hành cũng như hiệu quả trong công tác điều hành. Qua đó, tạo ra những sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Các ngành TCVM cũng cần phối hợp với nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, các ngành TCVM phải tạo ra môi trường hợp tác, đầu tư”. Tại Hội thảo, ông Hoàng Quốc Mạnh – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra giám sát đã trình bày những cơ hội và thách thức khi chuyển đổi các chương trình, dự án đang hoạt động TCVM thành các TCTC quy mô nhỏ; Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý khi thực hiện chuyển đổi và các văn bản pháp luật về tổ chức, hoạt động của TCTC quy mô nhỏ. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ Quỹ Tình thương – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sang TCTC quy mô nhỏ TNHH một thành viên Tình thương và kinh nghiệm chuyển đổi của 03 tổ chức trong mạng lưới TCVM quốc gia (M7)./. NH