Hanoinet - 2 năm Quy chế mới tổ chức các cuộc thi hoa hậu ra đời, không cần phải chờ 2 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (tiền thân là Hoa hậu Tiền phong) diễn ra, nước ta mới có một cô hoa hậu.