Ngày 18-1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Dưới đây là nội dung văn bản.