Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để đạt được chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam thì trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cũng phải ngang bằng với tiến sĩ các nước khu vực ASEAN.

Quy che dao tao tien si: Lay trinh do tien si ASEAN lam chuan - Anh 1

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng đã có những giải đáp xung quanh dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ. Ảnh Bộ GD-ĐT

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến xã hội về Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới, xung quang vấn đề này bà Nguyễn Thị Kim Phụng đã có cuộc trao đổi với báo giới. Bà Phụng cho biết: Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành quy định ngoại ngữ bắt buộc ở đầu ra, tuy nhiên, dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới bắt buộc ngoại ngữ phải đạt chuẩn nhất định ngay từ đầu vào. Đồng thời, cũng yêu cầu nghiên cứu sinh phải chứng minh được năng lực ban đầu về nghiên cứu khoa học của mình thông qua những công trình đã công bố trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo đầu ra, Dự thảo quy chế yêu cầu nghiên cứu sinh phải có công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có phản biện hoặc công bố công trình trên các kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện trong quá trình làm nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo và trước thời điểm luận án được thông qua ở đơn vị chuyên môn.

Dự thảo quy chế cũng quy định người hướng dẫn phải là người chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trở lên, là tác giả hoặc đồng tác giả của các công trình công bố quốc tế thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh. Đó còn phải là cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo.

Mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 2 người hướng dẫn. Trường hợp người hướng dẫn thứ nhất không phải là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở đào tạo nơi nghiên cứu sinh đang theo học thì người hướng dẫn thứ hai phải là cán bộ cơ hữu của cơ sở đó.

Trường hợp người hướng dẫn độc lập là tiến sĩ nhưng chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư thì phải có minh chứng có đủ công trình khoa học đạt chuẩn phó giáo sư trở lên theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Người hướng dẫn có thể được tham gia Hội đồng cấp trường hoặc cấp học viện. Trong trường hợp cần thiết để tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh và thầy hướng dẫn được bảo vệ các quan điểm khi làm luận án, tăng tính tính khách quan khi đánh giá luận án, đặc biệt đối với những đề tài có ít chuyên gia đầu ngành.

Người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận án cấp trường hoặc học viện phải có trách nhiệm cùng nghiên cứu sinh về nội dung luận án khi có khiếu kiện về vi phạm bản quyền tác giả (đạo văn).

Hiện Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đã được ban hành, do đó, dự thảo quy chế đào tạo tiến mới cũng quy định tổng thời gian đào tạo (kể cả thời gian gia hạn) sẽ rút ngắn hơn để đảm bảo phù hợp với xu thế chung và khác nhau đối với từng đối tượng tham gia dự tuyển (có bằng cử nhân, có bằng thạc sĩ), nhưng thời gian tối thiểu để hoàn thành luận án là 3 năm (thay vì 2 năm như trước đây). Hình thức đào tạo là tập trung toàn thời gian và cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm quản lý nghiên cứu sinh trong toàn bộ thời gian này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam, trong đó yêu cầu trình độ, năng lực mà người tốt nghiệp mỗi cấp đào tạo cần đạt được. Tiến sĩ là bậc cao nhất (bậc 8/8) theo tham chiếu Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Để đạt được chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam thì trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cũng phải ngang bằng với tiến sĩ các nước khu vực ASEAN.

Đỗ Hòa