(VTC News) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2011

Theo đó, thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/ năm. Các môn thi tuyển gồm: ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo. Đối với học viên tuyển sinh từ kỳ thi tháng 8/2011 trở đi áp dụng chương trình đào tạo quy định tại Thông tư này. Đối với học viên tuyển sinh năm 2011, 2012 tùy theo điều kiện, cơ sở đào tạo có thể áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc theo niên chế. Từ năm 2013, các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng hình thức đào tạo quy định tại thông tư này. Trước ngày 30/8/2011, thủ trưởng cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ quy định mới. Đồng thời phải kiện toàn tổ chức Ban (Khoa, Phòng hoặc đơn vị phụ trách cấp trường) sau ĐH và chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ có chất lượng tại cơ sở đào tạo. Minh Phương – Khởi Nguyên