Quyết định số 10/2008/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng, quy định về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, khai thác tàu bay, tiêu chuẩn chuyên môn của nhân viên hàng không...

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay mang quốc tịch Việt Nam; công nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay mang quốc tịch nước ngoài nhưng khai thác theo giấy chứng nhận người khai thác tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp khi tàu bay đó đáp ứng các yêu cầu sau: phù hợp với giấy chứng nhận loại đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hoặc công nhận đối với kiểu loại tàu bay đó; trong trạng thái đảm bảo khai thác an toàn... Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay có giá trị hiệu lực không quá 12 tháng kể từ ngày cấp. Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn cụ thể về yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo khai thác an toàn tàu bay đối với việc duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay và việc phê chuẩn khai thác tàu bay. Đối với nhân viên hàng không, tùy theo chuyên môn phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi. Theo đó, tiếp viên hàng không ít nhất là 18 tuổi; người lái tàu bay thương mại phải ít nhất là 18 tuổi; người lái tàu bay vận tải hàng không phải ít nhất là 21 tuổi. Quy chế nêu rõ, nhân viên hàng không thuộc các lĩnh vực chuyên môn phải được huấn luyện, đào tạo tại các cơ sở huấn luyện, đào tạo với chương trình được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công và tích lũy đủ thời gian thực hành, kinh nghiệm thực tế; thông thạo tiếng Anh chuyên ngành hàng không. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo