SGTT.VN - Ngày 17.4, ngân hàng Nhà nước (NHNN), cho biết tín dụng đối với nền kinh tế đến ngày 26.3 ước giảm 1,96% so với cuối năm 2011.

Mặc dù số liệu báo cáo của NHNN thấp hơn so với khảo sát của ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (giảm 2,13% tính đến ngày 20.3) song cũng thể hiện thực trạng lo ngại về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2011 (tính đến 16.3.2011), tổng dư nợ tín dụng tăng tới 3,67%, còn cùng kỳ năm 2010 (tính đến 31.3.2010), mức tăng trưởng là 3,34%. NHNN cũng cho biết, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm từ mức 11,02% vào cuối năm 2011 xuống còn 10,77% vào cuối tháng 2.2012.