Theo Trưởng Ban Thu- BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, tính đến hết ngày 31/3/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 69,8 triệu, đạt 95,2% kế hoạch giao, tăng 11,5 nghìn người so với cuối năm 2015 và 598 nghìn người so với cùng kỳ năm 2015

Tổng số thu là 50.945 tỷ đồng, đạt 21,7% so với kế hoạch giao, tăng 7.911 tỷ đồng (18,4%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 34.669 tỷ đồng (đạt 22,9% kế hoạch giao), thu BHXH tự nguyện là 197 tỷ đồng (đạt 15,3% kế hoạch giao), thu BH thất nghiệp là 2.512 tỷ đồng (đạt 24,4% kế hoạch giao), thu BHYT là 13.481 tỷ đồng (đạt 20,8% kế hoạch giao).

Quy 1/2016, tang 11,5 nghin nguoi tham gia BHXH - Anh 1

Ảnh minh họa

Về phát triển đối tượng tham gia BHYT, đã có 56 tỉnh, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo hoặc kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 43 tỉnh, thành phố đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng BHXH cho hộ cận nghèo, trong đó 29 tỉnh hỗ trợ cả 30%, 14 tỉnh hỗ trợ dưới 30%.

Kim Thoa