Các cường quốc trên thế giới cam kết tài trợ 15,2 tỷ đô la Mỹ cho Afghanistan trong vòng 4 năm tới.