Do chưa giải phóng xong mặt bằng nên dự kiến Sở GTVT Hà Nội "xin" Bộ GTVT gia hạn việc hoàn thành toàn bộ dự án dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 (đoạn Nhổn - Sơn Tây) thêm 6 tháng. >> 31/12 sẽ thông xe quốc lộ 32 đoạn Nhổn - Sơn Tây (Hà Nội)