(LĐ) - Quốc lộ 32 được nâng cấp, cải tạo từ cuối năm 2005, nhưng sau gần 3 năm thi công, vẫn là... đại công trường. Tuyến đường này thực sự là nỗi khiếp đảm đối với người tham gia giao thông mỗi khi qua đây.