Sáng 14/11, với tỷ lệ tán thành hơn 82%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.

Quoc hoi thong qua Nghi quyet ve phan bo ngan sach Trung uong nam 2017 - Anh 1

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là Quốc hội quyết định giữ nguyên tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách địa phương theo Tờ trình của Chính phủ . Như vậy, ngân sách giữ lại của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm tới giảm 5%, Đà Nẵng giảm 17%...

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ trong quá trình điều hành ngân sách Nhà nước năm 2017 và các năm tiếp theo, ưu tiên bổ sung nguồn vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu, nhưng lại có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017 - 2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.

Theo Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017, tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là gần 730.000 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là hơn 480.000 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là hơn 900.000 tỷ đồng. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020. Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu, Chính phủ trình Quốc hội xem xét.