Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6-7%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55-57%...

Quoc hoi thong qua Nghi quyet ve kinh te - xa hoi nam 2017 - Anh 1

Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch 2017 (Ảnh: Q.H)

Ngày 7.11, với số phiếu 85,02% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6% - 7%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% - 57%...

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại buổi thảo luận nhiều đại biểu (ĐB) băn khoăn về quy định được nổ súng và đề nghị cần quy định rõ trường hợp được nổ súng. Giải trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Quy định nổ súng là quy định đặc biệt quan trọng có liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các quy định về nổ súng đảm bảo chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

XUÂN HẢI