Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết sô 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 với mục tiêu tổng quát: “phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010”.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đặt mục tiêu cụ thể đối với 3 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường trong năm 2010. Về kinh tế, mục tiêu đặt ra đối với các chỉ số cơ bản là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng thêm 6% so với năm 2009; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%. Về xã hội, năm 2010 phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 18%; số giường bệnh trên 1 vạn dân là 27,5 giường... Các chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 83%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 84%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 70%; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 85%; Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 80%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 45%; Tỷ lệ che phủ rừng: 40%... Nhằm thực hiện các mục tiêu nói trên, Nghị quyết của Quốc hội đã đề cập tới 12 nhiệm vụ, giải pháp chính, trong đó, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là Chính phủ phải đánh giá thật đầy đủ và khách quan tình hình trong nước cũng như quốc tế để chủ động quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kịp thời những chủ trương và biện pháp thích ứng với tình hình. Về giải pháp kinh tế: Đánh giá thật đầy đủ và khách quan để xây dựng phương án điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững, xác định rõ lộ trình và sớm triển khai các giải pháp, chính sách trong phương án. Sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước để hình thành Quỹ kích thích kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển trung hạn và dài hạn, điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế với thời gian và mức hỗ trợ thích hợp. Điều hành thận trọng, linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ để góp phần phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm giá trị đồng tiền. Về thúc đẩy xuất khẩu: Áp dụng các biện pháp để phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu mới. Hạn chế việc xuất khẩu sản phẩm thô chưa qua chế biến. Phấn đấu tăng xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu hàng tiêu dùng không thật thiết yếu để giảm tối đa nhập siêu. Ban hành chính sách, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa; phát triển, khai thác tốt thị trường nội địa, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm trong nước, thực hiện đạt kết quả cao nhất cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngoài ra, các giải pháp còn lại đề cập đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thu hút vốn FDI, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục rà soát để hoàn chỉnh thủ tục hành chính, bảo đảm minh bạch, công khai, rõ ràng, dễ hiểu, giảm thủ tục, gọn đầu mối… Cũng theo Nghị quyết này, năm 2010, Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, vì vậy cần mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 31 nhiệm kỳ 2009 - 2010.(Nguồn: NHNN) Các tin liên quan 7 đề xuất tái cơ cấu kinh tế Việt Nam 59% Nhà đầu tư nhìn nhận tích cực về kinh tế Việt Nam trong 12 tháng tới Kinh tế Việt Nam: Triển vọng và áp lực Kinh tế Việt Nam luôn có những "cú sốc" bất ngờ tạo ra nhiều cơ hội Kinh tế Việt Nam đang suôn sẻ trên đường? Kinh tế Việt Nam 2010: Niềm tin, triển vọng và thách thức Chuyên gia HSBC: Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi trong năm 2010 HSBC lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam Làm gì để kinh tế Việt Nam không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”? ANZ: Kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh hơn khu vực ANZ: Kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi chậm hơn Trung Quốc