VH- Sáng nay 25.3, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007 - 2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sáng 24.3, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011). Đa số ý kiến các đại biểu đều thống nhất với đánh giá được nêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII. Theo đó, kết quả nổi bật là Quốc hội đã hoạt động ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chú trọng tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi có sự tham gia của nhiều thành phần liên quan. Công tác giám sát được tăng cường với sự kết hợp của nhiều phương thức, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, thảo luận, ra Nghị quyết và giám sát thực hiện Nghị quyết đã được thông qua. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là về KT- XH, ngân sách nhà nước và công trình dự án quốc gia ngày càng có chất lượng hơn, bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Nhiều đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế cả về tổ chức, hoạt động và phương thức, lề lối làm việc của Quốc hội, trong đó, đáng quan tâm là sự thiếu đồng bộ và chưa thực sự hợp lý trong quy trình lập pháp; về hiệu lực, hiệu quả của giám sát; kết quả xem xét, giải quyết kiến nghị sau giám sát; điều kiện hoạt động của đại biểu; mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri; hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kiểm toán độc lập. P.V