Trong buổi thảo luận tổ để tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, sáng 24-3 nhiều đại biểu đã mong muốn Quốc hội khóa mới sẽ có những đổi mới mạnh mẽ hơn...

Ngoài số lượng 60 đạo luật, pháp lệnh được thông qua trong nhiệm kỳ qua, nhiều đại biểu cho rằng dấu ấn đậm nét mà Quốc hội khóa XII để lại là những phiên chất vấn sôi động, là hoạt động điều trần đang được thí điểm ở Hội đồng Dân tộc và các ủy ban. Ngoài những cái được, điều làm các đại biểu Quốc hội (QH) băn khoăn nhất là nhiều nghị quyết của QH không được thực hiện triệt để, trong khi các nội dung trong nghị quyết của QH là những “chỉ tiêu pháp lệnh”. Điển hình là các nghị quyết về kinh tế - xã hội mà QH ban hành hằng năm. “QH quyết chỉ tiêu bội chi, quyết ngân sách, quyết chỉ số lạm phát..., nhưng nhiều năm không thực hiện được. Vì vậy không ít nội dung QH quyết chỉ mang tính hình thức. Điều này cho thấy QH phải quyết liệt hơn nữa” - TS Đặng Văn Khanh, viện trưởng Viện KSND Hà Nội, phân tích. "Đề nghị QH khóa mới nên kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng để mở ra cơ chế rõ ràng trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia: QH quyết vấn đề gì, còn lại Đảng quyết vấn đề gì?" Đại biểu Võ Tuấn Nhân Bà Ngô Thị Doãn Thanh (Hà Nội) đề nghị: “Cần đánh giá hiệu quả các quyết định của QH, xem chất lượng từng nội dung quyết định như thế nào, đi vào cuộc sống ra sao, có được nghiêm túc thực hiện hay không”. Về công tác giám sát, ông Võ Tuấn Nhân - phó trưởng đoàn đại biểu QH Quảng Ngãi - nêu thực tế nhiệm kỳ qua, QH có giám sát được nhiều việc nhưng sau giám sát không có tác dụng gì nhiều. “Đoàn đại biểu QH Quảng Ngãi có đi giám sát, có chỉ ra cái sai, chính quyền có chấp nhận. Nhưng lãnh đạo chính quyền nào tâm huyết với dân thì sửa, còn anh nào không thì cũng không có chế tài gì”. Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền nói về tâm trạng của nhiều đại biểu: “Đại biểu QH đang rất thiếu thông tin, thiếu bộ máy, thiếu cơ chế. Đại biểu QH không có thư ký, bộ máy giúp việc Hội đồng Dân tộc và các ủy ban thì quá mỏng. Do đó QH chưa bao giờ làm hết nhiệm vụ, chức năng của mình. Bộ, ngành của Chính phủ có bộ máy đồ sộ như vậy, trong khi Ủy ban Tư pháp của chúng tôi giám sát Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TAND tối cao, Viện KSND tối cao mà bộ máy chỉ có 28 người, mỗi năm tiếp nhận khoảng 10.000 đơn thư”. Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng), vai trò quan trọng của đại biểu QH là được tự đi giám sát. Nhưng cơ chế hiện nay rất khó thực hiện. “Tổ chức thế nào, đi ra sao, quy trình tiến hành rồi bộ máy giúp việc... đều chưa rõ và bất cập”. Thu Hiên