(VnMedia) - Chiều ngày 29/5, sau khi các báo cáo của Chính phủ, của Ủy ban pháp luật của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.