Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết: 100% kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giải quyết.

Quoc hoi da giai quyet 100% kien nghi cua cu tri - Anh 1

Theo thông báo từ Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ sau kỳ họp thứ 10 đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức 823 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 2.613 kiến nghị của cử tri gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau khi phân loại, xử lý các kiến nghị trùng nội dung, kiến nghị không rõ nội dung, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, còn 914 kiến nghị, trong đó, có 49 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan của Quốc hội, 856 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức chính trị - xã hội và 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tối cao.

Về xây dựng pháp luật: Có 14/49 kiến nghị, chiếm 28,6%. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, có 07 dự án luật nhận được nhiều quan tâm và ý kiến đóng góp của cử tri về một số nội dung cụ thể trong luật như: quy định về độ tuổi trẻ em, về quyền trẻ em trong Luật Trẻ em cần phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý của trẻ em nước ta đồng thời phù hợp với tình hình phát triển chung của xã hội; các quy định về quy hoạch và phát triển hệ thống phân phối thuốc, nâng cao chất lượng tư vấn sử dụng thuốc trong Luật Dược,…

Các kiến nghị của cử tri đều đã được các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, xem xét và nghiên cứu một cách nghiêm túc trong quá trình hoàn thiện nhiều dự án luật. Việc xem xét, thông qua các dự án luật tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã góp phần cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về một số lĩnh vực như quyền trẻ em, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, tăng cường công tác quản lý thuế, phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban đã chủ động đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các luật thuộc lĩnh vực phụ trách...

Về hoạt động giám sát: Có 32/49 kiến nghị, chiếm 65,3%: tiếp thu kiến nghị cử tri về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giám sát, việc thực thi chính sách, pháp luật; tăng cường tổ chức giám sát chuyên đề về những vấn đề quan trọng, bức xúc, trong thời gian qua việc lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề sát với yêu cầu thực tế và mong mỏi của cử tri đã được hết sức quan tâm.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021:

Có 3/49 kiến nghị, chiếm 6,1%, nội dung của các kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như: việc đảm bảo tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách, việc phân bổ đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương ứng cử,...các kiến nghị này đều đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời đúng quy định.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt, lựa chọn được những ứng cử viên đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp . Việc phân bổ đại biểu Quốc hội ở Trung ương về địa phương ứng cử về cơ bản đảm bảo dân chủ, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật. Kết quả bầu cử đã cơ bản bảo đảm tỷ lệ cơ cấu thành phần trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhật Thanh