Chiều nay, 29/5, với 458/475 ĐBQH tán thành (chiếm 92,9%), QH đã thông qua NQ về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan. NQ này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2008.