PN - “Đại biểu Quốc hội không phải là “thánh”, cái gì cũng biết, nhưng lại không có thư ký hay trợ lý… trong khi bộ máy lại mỏng, khối lượng công việc quá nhiều”- đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) đã đúc kết như vậy khi thảo luận tại tổ về báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Ngày 24/3, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiến hành thảo luận ở tổ, bàn về nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2011, được Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc của kỳ họp diễn ra ngày 21/3 vừa qua. Năm 2011, kết thúc nhiệm kỳ (2007-2011) của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Mặc dù quỹ thời gian hoạt động ít hơn so với nhiệm kỳ trước, nhưng kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, phối hợp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy vậy, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém cần được đánh giá nghiêm túc, sâu sắc, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đa số các ĐBQH đồng tình với đánh giá chi tiết trong bản báo cáo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đắk Lắk) đề nghị nhiệm kỳ tới Quốc hội phải khắc phục tình trạng khi biểu quyết vắng mặt ĐB quá nhiều: “500 ĐB, vắng 10 hay 20 thôi chứ vắng đến cả trăm người sao đảm bảo chất lượng?”. Theo ông Dũng, nhiều ĐBQH giữ những cương vị chủ chốt ở địa phương nên rất nhiều việc. “Kỳ tới, theo tôi cần giảm ĐB trong cơ quan hành pháp, đặc biệt là các chủ tịch UBND tỉnh. Còn với các vị bộ trưởng, chỉ nên mời các vị vào Quốc hội khi có vấn đề, và họ chỉ nên dự chứ không được quyền biểu quyết” - ông Dũng nói. ĐB Vũ Quang Hải (Hưng Yên), ủy viên Ủy ban Pháp luật lại chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động lập pháp của Quốc hội với những dự án luật đưa vào rút ra đầy bị động. Ví dụ như Luật Đất đai. “Kẽ hở của luật này làm cho nhóm lợi ích nhỏ giàu lên rất nhanh nhưng dân thì bức xúc, hàng ngàn hecta đất bị bỏ hoang”, ông Hải nói. ĐB Nguyễn Đình Quyền đưa ra những ý kiến về sự hạn chế trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, ông nói: “Tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội ngày càng cải tiến, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Theo tôi, Quốc hội chưa bao giờ làm hết nhiệm vụ, quyền hạn như Hiến pháp quy định. Về vấn đề bộ máy hoạt động, cả Ủy ban của chúng tôi (Ủy ban Tư pháp - PV) chỉ có 28 người mà phải giám sát cả một loạt cơ quan khối hành pháp. Trong khi đó, mỗi năm chúng tôi phải xử lý trên dưới 10.000 đơn thư”. Đồng quan điểm nói trên, ĐB QH Trần Đình Long (Đắk Lắk), nói: “Bộ máy biên chế của các cơ quan của Quốc hội còn quá ít, không đủ để đảm bảo hoạt động có chất lượng như quyền hạn được Hiến pháp quy định”. Chi Mai