Trong tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V, sáng 11/10, Quốc hội Campuchia đã họp để bầu ra ban lãnh đạo Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC), bất chấp việc hai đảng đối lập là đảng Nhân quyền và đảng Sam Rainsy tẩy chay cuộc họp này.

Chủ tịch NEC Im Suosdey

Phiên họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và 87 nghị sĩ đảng Nhân dân Campuchia, hai nghị sĩ đảng bảo hoàng FUNCINPEC (đảng Dân tộc mới sáp nhập vào FUNCINPEC). Phiên họp nhất trí bầu ra Ban lãnh đạo NEC bao gồm 9 nghị sĩ do ông Im Suosdey làm Chủ tịch hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Im Suosdey được bầu giữ chức vụ Chủ tịch NEC từ năm 2003. Theo Luật Bầu cử Campuchia, Quốc hội sẽ bầu ra 9 thành viên Ủy ban bầu cử quốc gia 7 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V tháng 7/2013.

Tin, ảnh: Nguyễn Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)